Νομική Σχ. ΕΚΠΑ: Οδηγίες Χρήσης της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης UOA Webex για Καθηγητές και Φοιτητές

0

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία εξ αποστάσεως θα διεξάγεται πλέον μόνο με τη χρήση της πλατφόρμας Webex, η οποία αποτελεί την επίσημη υπηρεσία τηλεδιασκέψεων/ τηλεκπαιδεύσεων του ιδρύματος.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://uoa.webex.com/ και η είσοδος γίνεται με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τις οδηγίες που ακολουθούν για τη δική σας διευκόλυνση:

Οδηγίες για τη δημιουργία μαθήματος (για διδάσκοντες)

Οδηγίες για τη συμμετοχή σε μάθημα (για φοιτητές)

Σχόλια