ΝΣΚ: Απόφαση του Προέδρου για την εφαρμογή μέτρων περιορισμένης λειτουργίας του ΝΣΚ, έως και 31/05

Και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του

0

APOFASH+PROEDROU_NSK_0520

Σχόλια