ΝΣΚ: Εξυπηρέτηση κοινού από την Κ.Υ. του Ν.Σ.Κ. και επιδόσεις προς το Δημόσιο

Κατά τη διάρκεια της περιορισμένης λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των υπηρεσιακών μονάδων του.

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΝΣΚ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ

Με την απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 162/24-04-2020, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ (http://www.nsk.gr), αποφασίστηκε η περιορισμένη λειτουργία της ΚΥ του ΝΣΚ και των Υπηρεσιακών του Μονάδων έως και 15-05-2020.

Όπως ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 1 της προαναφερόμενης απόφασης του Προέδρου του ΝΣΚ, στο ίδιο παραπάνω διάστημα (από 27-04-2020 έως 15-05-2020):

α) η εξυπηρέτηση του κοινού, με αυτοπρόσωπη παρουσία, θα γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής ή -μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- συνεννόησης και ραντεβού, με το αρμόδιο κύριο ή διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στην ΚΥ του ΝΣΚ και μόνο για υποθέσεις που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν από απόσταση.

β) Η επίδοση προς το Ελληνικό Δημόσιο αποφάσεων, δικογράφων κλπ., θα γίνεται καθημερινά από 12:00-14:30 και δεν θα εισέρχονται στο γραφείο πρωτοκόλλου πάνω από δύο άτομα.

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σχόλια