Ο ρόλος του δικαστή στην εμπέδωση του κράτους δικαίου στην Ε.Ε. [21/2]

0

Με την ευκαιρία της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης από τη Γαλλία τα τρία ανώτατα γαλλικά δικαστήρια, διοργάνωσαν στις 21-2 συνάντηση των Προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων της Ε.Ε. με θέμα «Ο ρόλος του δικαστή στην εμπέδωση του κράτους δικαίου στην Ε.Ε.»

Στο πλαίσιο της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης από τη Γαλλία, το Συνταγματικό Συμβούλιο, το Γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο (Cour de cassation) της χώρας, διοργάνωσαν τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου συνάντηση των Προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων των χωρών-μελών της Ε.Ε. Θέμα της συνάντησης ήταν «Ο ρόλος του δικαστή στην εμπέδωση του κράτους δικαίου στην Ε.Ε.». Κατά την έναρξη της εκδήλωσης έλαβαν τον λόγο, πλην των Προέδρων των τριών ανωτάτων δικαστηρίων και του Εισαγγελέα του ακυρωτικού, οι κ. Koen Lenaerts, Πρόεδρος του Δ.Ε.Ε. και M. Robert Spano, Πρόεδρος του Ε.Δ.Δ.Α. Η εκδήλωση περιελάμβανε τρία εργαστήρια, που πραγματοποιήθηκαν στα τρία ανώτατα δικαστήρια με τα ακόλουθα θέματα: α) τα νέα υγειονομικά, τεχνολογικά και περιβαλλοντικά διακυβεύματα και ο δικαστής (στο Συνταγματικό Συμβούλιο), β) ο δικαστής απέναντι στον χρόνο (στο Συμβούλιο της Επικρατείας και γ) η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η διάρθρωση του εθνικού με τα ευρωπαϊκά δίκαια (στο Ανώτατο Ακυρωτικό).

Η ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Σ.τ.Ε. κο Δ. Σκαλτσούνη παρακολούθησε, παρουσιάζοντας σχετική εισήγηση, το δεύτερο εργαστήριο. Την εκδήλωση έκλεισαν οι κ. Didier Reynders, Επίτροπος Δικαιοσύνης και ο κος M. Eric Dupond-Moretti, Υπουργός Δικαιοσύνης.