Ο Συνήγορος στη Διοικούσα Επιτροπή του Δικτύου Ανεξάρτητων Αρχών Διερεύνησης Καταγγελιών κατά της Αστυνομίας

0

Ο Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης, μετείχε την Τρίτη, 13 Απριλίου 2021 στην πρώτη συνεδρίαση του νέου οργάνου διοίκησης του Δικτύου Ανεξάρτητων Αρχών Διερεύνησης Καταγγελιών κατά της Αστυνομίας
(Independent Police Complaints Authorities Network, IPCAN, https://ipcan.org/)

Στη Διοικούσα Επιτροπή του Δικτύου, εκτός του Έλληνα Συνηγόρου, κ. Ποττάκη, συμμετέχουν οι εκπρόσωποι ομόλογων θεσμών από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Δανία, τη Φινλανδία και τη Σερβία.

Στη διαδικτυακή συνάντηση συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η επίδραση των μέτρων κατά του κορωνοϊού στην τροποποίηση της νομοθεσίας για την αστυνόμευση των διαδηλώσεων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και η ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της ανεξαρτησίας των ελεγκτικών Αρχών με προϋπολογισμό ανάλογο του εύρους του αντικειμένου τους και με τη δυνατότητα επιλογής του προσωπικού τους σύμφωνα με τις αρχές της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Διοικούσα Επιτροπή επεξεργάστηκε τον στρατηγικό σχεδιασμό του Δικτύου για το προσεχές διάστημα. Ανάμεσα στις άμεσες προτεραιότητές του τέθηκαν οι διαδικασίες και οι απαιτούμενες εγγυήσεις για τη λήψη, χρήση και διατήρηση βιντεοληπτικού υλικού από τα σώματα ασφαλείας, με ανάλυση και αξιολόγηση των ισχυουσών πλαισίων στις 22 ευρωπαϊκές χώρες που εκπροσωπούνται στο Δίκτυο Ανεξαρτήτων Αρχών Διερεύνησης Καταγγελιών κατά της Αστυνομίας.

Σχόλια