ΟΔΥΕ: ανακοίνωση για την επόμενη μέρα της επαναλειτουργίας των υποθ/κείων και των δικαστηρίων

0

Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων:

“Α)Επανέρχονται σε καθεστώς λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 τα έμμισθα, άμισθα υποθηκοφυλάκεια, τα κτηματολογικά γραφεία Ρόδου, Κω – Λέρου, τα κτηματολογικά γραφεία Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και τα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.26805/ΦΕΚ 1587 Β΄/25-4-2020 και
Β)Παρατείνεται η επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.26805/ ΦΕΚ1588 Β΄/25-4-2020, με διαφοροποίηση σε σχέση με τις προηγούμενες αποφάσεις «περί προσωρινής αναστολής», στο ότι επανέρχονται πλέον σε λειτουργία κάποιες διαδικασίες(π.χ. των συναινετικών προσημειώσεων στα Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία και ασφαλιστικών μέτρων που αφορούν αναγκαστικές προσημειώσεις, συντηρητικές κατασχέσεις και εξαλείψεις προσημειώσεων στα Πρωτοδικεία), καθώς και η εκδίκαση υποθέσεων (ακυρωτικές και ουσίας) στο ΣτΕ και στα διοικητικά δικαστήρια, όπως προβλέπει το άρθρο 2ο της ΚΥΑ.

Και στις δύο αποφάσεις αναφέρεται ρητά η τήρηση των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων, όπως τα έχουν ορίσει οι αρμόδιες επιτροπές των ειδικών του Υπουργείου Υγείας , δηλαδή: α)σύσταση για χρήση μάσκας, β) διαθεσιμότητα αντισηπτικού σε όλους τους χώρους, γ) απόσταση μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου και δ) καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ.

Η Ο.Δ.Υ.Ε., όπως και οι υπόλοιποι φορείς της Δικαιοσύνης(Δικαστικοί Λειτουργοί, Δικηγόροι), εκφράσαμε από την αρχή τις σοβαρές ενστάσεις και επιφυλάξεις μας για την «βιαστική απόφαση» της πολιτείας να επαναλειτουργήσουν τα Υποθηκοφυλάκεια και τα Κτηματολογικά Γραφεία, αλλά και για την μερική επαναλειτουργία των Δικαστηρίων και έχουμε περιγράψει αναλυτικά τους λόγους της δυσπιστίας μας , εξαιτίας της μη λήψης από μέρους της πολιτείας όλων των απαραίτητων προληπτικών προστατευτικών μέτρων (βλέπε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ/ αριθμ.πρωτ.154 /23-4-2020).

Όπως φαίνεται, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και γενικότερα η κυβέρνηση, αγνόησαν πλήρως τις σοβαρές ενστάσεις όλων των φορέων της Δικαιοσύνης και προχώρησαν στις ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις τους. Γι΄ αυτό και εμείς, ως συνδικαλιστικό όργανο , είμαστε υποχρεωμένοι να αναλάβουμε άμεσα δράση προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των συναδέλφων μας , αλλά και όλων των εμπλεκομένων με τη λειτουργία των Δικαστηρίων (Δικαστικών Λειτουργών, Δικηγόρων, συναλλασσόμενων πολιτών).
Έτσι , καλούμε , τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων από το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου 2020 και καθημερινά , όλες τις εργάσιμες ημέρες, να ελέγχουν και να καταγράφουν σε όλες τις Δικαστικές Υπηρεσίες της περιφέρειας τους την τήρηση των αναφερομένων στις Κ.Υ.Α. προληπτικών προστατευτικών μέτρων, καθώς και εάν υπάρχει πρόβλεψη και τρόπος ελέγχου των εισερχομένων μέσα στα Δικαστικά κτήρια και ειδικά στα Υποθηκοφυλάκεια όλης της χώρας, όπου δυστυχώς η πρόβλεψη της πολιτείας για φύλαξη «εξαντλήθηκε» μόνο σε 13 Υποθηκοφυλάκεια, εκ των οποίων τα τρία είναι τα μεγαλύτερα Έμμισθα (Αθήνας, Πειραιά,Θεσσαλονίκης),ενώ τα υπόλοιπα 10 είναι Άμισθα(δηλαδή την ευθύνη λειτουργίας τους την έχει ο ιδιώτης υποθηκοφύλακας) και δεν επέδειξε καμία μέριμνα για μεγάλα Έμμισθα Υποθηκοφυλάκεια της επαρχίας(π.χ. Πάτρας, Ηρακλείου, Ρόδου κλπ).
Έτσι , όπου υφίσταται παραβίαση, ελλιπής τήρηση ή μη τήρηση των προστατευτικών μέτρων, θα πρέπει να γίνεται από τα Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων Συλλόγων, ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ προς το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε., προκειμένου «να λάβουμε τα μέτρα μας».

Γνωρίζουμε επίσης ότι, τα υλικά προστασίας που απέστειλε η πολιτεία προς τις υπηρεσίες ήταν ελλιπή σε ποσότητες, παρά το γεγονός ότι συνέβαλε σ΄ αυτά σημαντικά από το Ταμείο της η Ο.Δ.Υ.Ε.. Και επειδή υπάρχουν καταγγελίες από υπηρεσίες ή συναδέλφους ότι δεν έχουν πάρει ακόμα καμία ποσότητα υλικών, παρακαλούμε τους Διευθύνοντες τα Εφετεία και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Εφετείων, να διανείμουν αναλογικά τις ποσότητες που παρέλαβαν σε όλες τις υπηρεσίες της Εφετειακής τους Περιφέρειας και να αποστείλουν σχετική κατάσταση διανομής στην Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως η ίδια η Ομάδα είχε αποφασίσει. Εξάλλου τα υλικά προστασίας του Υπουργείου, αφορούν όλες τις Δικαστικές Υπηρεσίες και όλους του εργαζόμενους(Δικαστικούς Υπαλλήλους και Δικαστές) και δεν μπορεί για κανέναν λόγο να μπουν σε διαδικασία συμψηφισμού με τα υλικά που προμηθεύτηκαν οι Σύλλογοι με την επιχορήγηση της Ο.Δ.Υ.Ε., προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες(κυρίως για μετά την καραντίνα και την επάνοδο στην κανονική λειτουργία) των συναδέλφων Δικαστικών Υπαλλήλων.

Τέλος, διευκρινίζουμε προς όλους τους συναδέλφους, για να μην δημιουργείται σύγχυση, ότι ισχύουν κανονικά, κατά τις προθεσμίες που ορίζονται με τις Κ.Υ.Α.(από 28/4/2020 έως και 15/5/2020), οι διατάξεις του άρθρου 5 της ΠΝΠ(ΦΕΚ 55 Α΄/11-3-2020), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/ΦΕΚ 76 Α΄/3-4-2020: «άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις»

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Από την πρώτη στιγμή της υγειονομικής κρίσης, όλοι, συνδικαλιστές και απλοί συνάδελφοι Δικαστικοί Υπάλληλοι σταθήκαμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, προκειμένου να θωρακίσουμε, με τις όποιες δυνάμεις μας την προστασία της υγείας των συναδέλφων και όλων των εμπλεκομένων (φορέων και συναλλασσόμενων πολιτών) της Δικαιοσύνης. Όλοι μας ανησυχούμε καθημερινά, γνωρίζοντας ότι το πρόβλημα «δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα». Γι αυτό συνεχώς είμαστε σε εγρήγορση και ετοιμότητα, προσπαθώντας να βρίσκουμε «λύσεις ασφαλείς», διαπιστώνοντας σε πολλά ζητήματα την ολιγωρία, την ανεπάρκεια και την δυσλειτουργία της επίσημης πολιτείας στο χώρο των Δικαστηρίων.”

Σχόλια