ΟΔΥΕ: Ανακοίνωση για την κατάθεση ποσών επιχορήγησης Πρωτοβάθμιων Συλλόγων για την προμήθεια υλικών προστασίας

0

Όπως σας είχαμε ενημερώσει με προηγούμενη ανακοίνωσή μας (αριθμ.
πρωτ.:150/8-4-2020), το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ με ομόφωνη απόφαση του, που ελήφθη δια περιφοράς και με τηλεδιάσκεψη των μελών του, ενέκρινε την επιχορήγηση όλων των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων με ποσά που αναφέρονται σε συνημμένο πίνακα στην ίδια προαναφερόμενη ανακοίνωση.

Σας ενημερώνουμε, ότι ήδη ο Ταμίας της ΟΔΥΕ έχει πιστώσει τους λογαριασμούς όλων των Συλλόγων με τα αντίστοιχα ποσά. Αυτονόητο είναι ότι, εάν κάποιος Σύλλογος χρησιμοποιήσει μικρότερο ποσό για την αγορά των υλικών, η διαφορά θα συμψηφιστεί με την πληρωμή των μελλοντικών συνδρομών.

Διευκρινίζουμε και πάλι ότι:

α)η επιχορήγηση αυτή θα πρέπει να διατεθεί αυστηρά για την προμήθεια υλικών προστασίας (απολυμαντικό υγρό, μάσκες, γάντια) και β)Οι Σύλλογοι μπορούν να εκδώσουν παραστατικό, είτε στην επωνυμία τους, οπότε θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο του παραστατικού στην ΟΔΥΕ ,είτε στην επωνυμία της ΟΔΥΕ(Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, κτήριο 13, Δικαστήρια/πρώην Σχολή Ευελπίδων/Α.Φ.Μ.:090191091 ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών), οπότε θα πρέπει να αποστείλουν το πρωτότυπο παραστατικό στον Ταμία της ΟΔΥΕ.

Σχόλια