ΟΔΥΕ: Ειδικά Περιγράμματα θέσεων των Δικαστηρίων και των Δικαστικών Υπηρεσιών

0

Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων:

“Με αφορμή την υφιστάμενη διαδικασία της ολοκλήρωσης των Περιγραμμάτων Θέσεων σε όλα τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας και δεδομένου ότι με νεότερο έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δόθηκε παράταση στην προθεσμία ως τις 10/9/2021, θα θέλαμε ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο να δώσουμε κάποιες περαιτέρω διευκρινίσεις για το θέμα, πέραν των όσων έχουν γνωστοποιηθεί με τα επίσημα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

1ο) Η ολοκλήρωση των Περιγραμμάτων Θέσεων αποτελεί προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα οι Δικαστικές Υπηρεσίες να διεκδικήσουν θέσεις, είτε μέσω προκηρύξεων διαγωνισμών, είτε μέσω των κύκλων της κινητικότητας. Η μη ύπαρξη των Περιγραμμάτων Θέσεων ήταν άλλωστε ο λόγος του αποκλεισμού των Δικαστηρίων από τον πρόσφατο κύκλο κινητικότητας.

2ο) Το γενικό πλαίσιο τόσο του Ψηφιακού Οργανογράμματος, όσο και των Περιγραμμάτων Θέσεων είναι διαμορφωμένο από το Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως υπάρχουν συγκεκριμένες τυποποιημένες – προκαθορισμένες επιλογές που μπορούν να γίνουν, με βάση τους υφιστάμενους περιορισμούς. Για το λόγο αυτό και δόθηκε η κατεύθυνση στο πρόσφατο έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να καταχωρούνται οι θέσεις ΠΕ, ΤΕ με τον Κωδικό 1.5 (Διοικητικός Υπάλληλος), ενώ οι θέσεις ΔΕ και ΥΕ με τον Κωδικό 2.1 (Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης). Αποτελεί βέβαια παράλειψη και ολιγωρία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το γεγονός, ότι δεν έχουν ενεργοποιηθεί τα περιγράμματα 10.1 (Υπάλληλος γραμματείας δικαστηρίων) και 10.5 (Δικαστικός Υπάλληλος), που μας αφορούν και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.

3ο) Τα καθήκοντα και ο θεσμικός ρόλος των Δικαστικών Υπαλλήλων (γραμματειακή υποστήριξη, διοικητικά καθήκοντα), καθορίζονται με σαφή και νομικά κατοχυρωμένο τρόπο από το Σύνταγμα (άρθρο 92),τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, τον Οργανισμό Λειτουργίας των Δικαστηρίων και τον Κανονισμό Λειτουργίας της κάθε Υπηρεσίας. Τα Περιγράμματα Θέσεων δεν υποκαθιστούν κανένα από τα παραπάνω νομοθετήματα, ούτε φυσικά τα καταργούν. Εξάλλου μέσα από το πρόσφατο έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης (αριθμ.πρωτ.44723 οικ./25-8-2021), που σημειωτέον εστάλη μετά από παρέμβαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, δόθηκε η κατεύθυνση προς τους διαχειριστές των Περιγραμμάτων Θέσεων, όπως επί λέξει αναφέρεται: «..β) Στο πεδίο «κύρια καθήκοντα» συστήνεται να καταχωρηθούν τα ίδια καθήκοντα για τις θέσεις των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Γραμματέων που ανήκουν στο ίδιο Τμήμα…». Άλλωστε προκύπτει από τον νέο Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (άρθρο 20 παρ.4 του Ν.4798/2021/ΦΕΚ68Α΄), το «οργανικά ενιαίο των θέσεων όλων των βαθμών των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ των Κλάδων Γραμματέων, ως προς την κινητικότητα», γεγονός που προσδιορίζει και το ενιαίο των καθηκόντων τους.

4ο) Το Ψηφιακό Οργανόγραμμα και τα Περιγράμματα Θέσεων αποτελούν από τη φύση τους και τη δημιουργία τους ένα εσωτερικό δυναμικό εργαλείο για τις προσλήψεις υπαλλήλων και τις μετακινήσεις των υπαλλήλων, μέσω της κινητικότητας. Γι΄αυτό άλλωστε το λόγο υπάρχει το περιθώριο αλλαγών, διορθώσεων, συμπληρώσεων. Αυτό είναι ευθύνη και έργο του κάθε Υπουργείου και σε δεύτερο χρόνο θα πιέσουμε να γίνει. Όμως τώρα, το ΕΠΕΙΓΟΝ, είναι να μην στερηθούν τα δικαστήρια, για ακόμα μία χρονιά, το δικαίωμα του να διεκδικήσουν θέσεις, είτε από διορισμούς, είτε από μετακινήσεις – μετατάξεις.”

Σχόλια