ΟΔΥΕ: Συμμετοχή των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών στον Α΄Κύκλο Κινητικότητας του 2021

0

“Με το με αρ.πρωτ.16761 οικ./15-4-2021 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ (κλικ εδώ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης γίνεται γνωστό ότι επίκειται νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα είναι δυνατή συμμετοχή των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών της Χώρας ως φορέων υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ).

Έτσι σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/768/6321/8-4-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (κλικ εδώ) καλούνται οι φορείς (συμπεριλαμβανομένων και των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, ενόψει της επικείμενης ρύθμισης), να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την κάλυψη κενών θέσεων του φορέα τους με μετάταξη.

Η υποβολή των αιτημάτων αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας και πραγματοποιείται μέσω ειδικής εφαρμογής, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (http://hr.apografi.gov.gr).

Επισημαίνεται ότι η υποβολή των αιτημάτων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τις υπηρεσίες σας μέχρι και τις 19-04-2021.

Οι σχετικές οδηγίες περιλαμβάνονται στην ανωτέρω επισυναπτόμενη εγκύκλιο.”

Κοινοποίηση:

Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ,

και τους  Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ

 

Σχόλια