ΟΔΥΕ: Υποβολή αιτημάτων μέχρι 31/1 για την έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης

0

ΠΡΟΣ: Τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Δικαστικών Υπαλλήλων της χώρας (με την παράκληση να ενημερωθούν σχετικά όλοι οι Διευθύνοντες τις Δικαστικές Υπηρεσίες και όλοι οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και Τμημάτων)

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτημάτων μέχρι 31/1/2021 για την έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των Δικαστικών Υπαλλήλων

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Σε χθεσινή έκτακτη συνάντηση του προεδρείου της ΟΔΥΕ με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, μεταξύ των σημαντικών αιτημάτων που του θέσαμε ήταν και αυτό της καταβολής υπερωριακής απασχόλησης για τις χιλιάδες απλήρωτες ώρες πλέον του ωραρίου, που πραγματοποιούν κάθε έτος οι Δικαστικοί Υπάλληλοι. Το σχετικό κονδύλιο για το έτος 2021 είναι εξαιρετικά χαμηλό (περίπου 330.000 ευρώ), όμως όπως μας διαβεβαίωσε ο Υπουργός, το κονδύλιο αυτό μπορεί να αυξηθεί σημαντικά εάν υποβληθούν σχετικά τεκμηριωμένα αιτήματα των δικαστικών υπηρεσιών. Και επειδή ο προγραμματισμός των δαπανών ανά Κωδικό γίνεται στην αρχή του έτους, θα πρέπει τα αιτήματα αυτά να υποβληθούν ΑΜΕΣΑ, το πολύ μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021.

Για το λόγο αυτό σας καλούμε να αναλάβετε πρωτοβουλία και να ενημερώσετε σχετικά τους Διευθύνοντες τις Δικαστικές Υπηρεσίες (Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς) και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων, προκειμένου να υποβάλουν ΑΜΕΣΑ αιτήματα χορήγησης υπερωριών, εκθέτοντας με σαφήνεια και τεκμηριωμένα τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες.

Είναι προφανές ότι τα αιτήματα που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν ρεαλιστική βάση και να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κάθε υπηρεσίας. Υπενθυμίζουμε, προς διευκόλυνσή σας ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του μισθολογίου των Δημοσίων Υπαλλήλων, επιτρέπεται η χορήγηση υπερωριών μέχρι 120 ώρες ανά εξάμηνο σε κάθε υπάλληλο. Επομένως τα αιτήματα που θα υποβληθούν θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους αυτό τον περιορισμό και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ωρών, γιατί τότε δεν θα ληφθούν καν υπόψη.

Σε κάθε περίπτωση, είναι προφανές, ότι υπηρεσίες που δεν θα υποβάλουν αιτήματα, δεν πρόκειται να περιληφθούν σε οποιαδήποτε κατανομή υπερωριών.