Οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων [ΦΕΚ Β 2375/2021]

0

Αριθμ. 57732 ΕΞ 2021
Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων και έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε λοιπές περιοχές εντός σχεδίου ή ορίων οικισμών κατά το
αντικειμενικό σύστημα.

Για να κατεβάσετε το υπ.αρ. 2375/2021 Β ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Σχόλια