ΟΒΙ: Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους εκπαιδευτικούς Ββάθμιας και Γβάθμιας εκπαίδευσης,

Υπεύθυνους για το μάθημα της Καινοτομίας/Τεχνολογίας/Επιχειρηματικότητας

0

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ιδρύθηκε το 1987 (Ν.1733/87), είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την Προστασία των Εφευρέσεων & Βιομηχανικών Σχεδίων στην Ελλάδα και παρέχει Τεχνολογική Πληροφόρηση από τους Τίτλους Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας.

Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης του κοινού στα θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ο ΟΒΙ διοργανώνει ημερίδες/επισκέψεις/εκπαιδευτικά σεμινάρια/εργαστήρια, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και επιχειρήσεις.

Προκειμένου η ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και ειδικότερα της δευτεροβάθμιας/ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να είναι πιο αποδοτική, ο ΟΒΙ σας προσκαλεί σε “εκδήλωση ενδιαφέροντος” για εκπαίδευση σε θέματα Διανοητικής/Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, τόσο των Καθηγητών που είναι υπεύθυνοι για το μάθημα της Καινοτομίας/Τεχνολογίας/Επιχειρηματικότητας, όσο και των Καθηγητών που διδάσκουν στις σχολές Αρχιτεκτονικής, έτσι ώστε να δημιουργηθεί σχετική «δεξαμενή ενδιαφερομένων» για τέτοιες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης.

Η ενέργεια αυτή γίνεται και στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας του ΟΒΙ με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO – European Union Intellectual Property Office) και του έργου “IP Awareness Train the Trainers Seminars in Education”, για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντός σας συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη σχετική φόρμα μέχρι τις 30/06/2020 στο email: fsou@obi.gr.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Ε. Σούκου, Τ: 2106183554, email: fsou@obi.gr.

Σχόλια