Πανελλήνιος Σύλλογος Υπ. Έμμισθων Υπ/κείων: Δίωρη διακοπή εργασιών στις 15/10

0

Ανακοίνωση του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων:

“Το Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων αποφάσισε τη δίωρη διακοπή εργασιών σε όλα τα γραφεία της χώρας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 136, την Παρασκευή 15/10/2021 και ώρες 09.00 έως 11.00 π.μ.

Έχουν παρέλθει τρεισήμισι περίπου χρόνια από την ψήφιση του Ν.4512/2018 σύμφωνα με τον οποίο οι Υπάλληλοι στα Υποθηκοφυλακεία –Μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας, δικαστικοί υπάλληλοι, υπηρετούν σε Υπηρεσίες «υπό κατάργηση», σύμφωνα με το Ν. 4512/2018, που από την ψήφισή του μέχρι και σήμερα έχει παγώσει κάθε Υπηρεσιακή
τους μεταβολή (μετατάξεις σε ανώτερη κατηγορία – αποσπάσεις κ.α.), περιμένοντας από την Διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου να αναλάβει τις ευθύνες της και να ολοκληρώσει τη διαδικασία κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων και την μετάβαση και λειτουργία των οριστικών Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας υπό τον Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» με την ταυτόχρονη στελέχωσή τους με Δημοσίους Υπαλλήλους.

Στην πραγματικότητα,τα τελευταία 25 χρόνια οι Υπάλληλοι των Υποθηκοφυλακείων είναι εκείνοι που έχουν επωμιστεί επί της ουσίας το βάρος και την ευθύνη λειτουργίας των Μεταβατικών Κτηματολογικών Γραφείων, αν και οι ίδιοι είναι Δικαστικοί Υπάλληλοι που ανήκουν σε άλλο υπουργείο, καθιστάμενοι δέσμιοι της Διοίκησης του Κτηματολογίου, που
καθυστερεί και με συνεχείς τροπολογίες μεταθέτει διαρκώς την ένταξη των Γραφείων στο Φορέα.

Με τον τρόπο αυτό έχει οδηγήσει έναν ολόκληρο κλάδο σε υπηρεσιακό μαρασμό και σε μια ιδιότυπη ΟΜΗΡΕΙΑ. Την ίδια ώρα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα και την υποστελέχωση των Δικαστηρίων με τις θέσεις που έχουν δεσμευτεί για τους συγκεκριμένους Δικαστικούς Υπαλλήλους και  στην πράξη δεν καλύπτονται ούτε από αυτούς αλλά ούτε και από άλλους
υπαλλήλους, που θα μπορούσαν να προσληφθούν για να καλύψουν τα υπάρχοντα κενά.

Αντίθετα, «προστατεύουν» τους Υπαλλήλους του Κτηματολογίου, επιτρέποντάς τους μέχρι πρότινος να κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων της κινητικότητας και χωρίς καμία δέσμευση από το Φορέα τους να μετατάσσονται σωρηδόν προς διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες, αφήνοντας πίσω τους υποστελεχωμένα Κτηματολογικά Γραφεία, με ότι κινδύνους αυτό ελλοχεύει για την ομαλή λειτουργία και την ασφάλεια των συναλλαγών, των συναλλασσομένων επαγγελματιών και ιδιωτών όσον αφορά τα εμπράγματα δικαιώματά τους.

Ειδικότερα διεκδικούμε:

1. Την άμεση στελέχωση των Γραφείων, ακόμη και πριν την κατάργησή τους και την ένταξή τους στον Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» με σκοπό την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

2. Την έκδοση χρονοδιαγράμματος κατάργησης των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων από την Διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου και την αυστηρή τήρησή του, χωρίς περαιτέρω παρατάσεις και καθυστερήσεις.”