Παρακολούθηση εφαρμογής νέων ΠΚ και ΚΠΔ από το Υπ. Δικαιοσύνης

0

Σύσταση και συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης με σκοπό την διαρκή “παρακολούθηση τόσο του τρόπου εφαρμογής από τη Νομολογία όσο και του βαθμού αποδοχής από την επιστήμη των διατάξεων του Π.Κ. και του ΚΠΔ., η συναγωγή ουσιαστικών διαπιστώσεων από την αντικειμενική παρακολούθηση αυτών, η αξιολόγηση των διαπιστώσεων και η υπόδειξη διορθωτικών παρεμβάσεων – τροπολογιών όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο”.

Συγκεκριμένα η σύσταση και συγκρότηση της διαρκούς Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής έχει ως αντικείμενο τη διαρκή παρακολούθηση του τρόπου εφαρμογής από τη Νομολογία και του βαθμού αποδοχής από την επιστήμη των διατάξεων του Π.Κ. και του ΚΠΔ, τη συναγωγή ουσιαστικών συμπερασμάτων με σκοπό την κατάρτιση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων, τη σύνταξη των σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα τροποποιούμενων -καταργούμενων διατάξεων.

Η διαρκής επιτροπή αποτελείται από τους:

 1. Λάμπρο Μαργαρίτη του Χρήστου (ΑΔΤ: AK 898993), Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο,

 2. Χαράλαμπο Βουρλιώτη του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΚ 851548), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου,

 3. Αθανάσιο Κατσιρώδη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: AM 737854), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου επί τιμή,

 4. Αχιλλέα Ζήση του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: ΑΒ 852151), Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας,

 5. Κωνσταντίνο Τζαβέλλα του Βασιλείου (ΑΔΤ: Χ 624993), Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών,

 6. Δημήτριο Μητρουλιά του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΗ 872400), Αντεισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης,

 7. Αγγελική Καμπανάρη του Παναγιώτη (ΑΔΤ: ΑΙ 022697), Εφέτη Αθηνών,

 8. Αντώνιο Μελισσινό του Παναγιώτη (ΑΔΤ: Χ 335391), Εφέτη Αθηνών,

 9. Αντώνιο Παπαματθαίου του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΙ 174087), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, 10. Ελένη Οικονόμου του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΕ 801045), Πρωτοδίκη Αθηνών,

 10. Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΙ 152671), Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

 11. Νικόλαο Μπιτζιλέκη του Ελευθερίου (ΑΔΤ: AZ 194580), Καθηγητή Ποινικού Δικαίου της Νομική Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δικηγόρο Z:\01 ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ\340.ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.&ΚΠΟΙΝΔ\Υ.Α. ΣΥΣΤΑΣΗΣ.DOCX Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Καραγιάννη του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΝ 224700), Δικηγόρο Θεσσαλονίκης,

 12. Άγγελο Κωνσταντινίδη του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΝ 524524), Καθηγητή Ποινικού δικαίου και Ποινικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,

 13. Νικόλαο Λίβο του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΒ 309578), Επίκουρο Καθηγητή Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

 14. Χαράλαμπο Τσιανάκα του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΙ 299848), Συνεργάτη στο Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δικηγόρο Αθηνών και υποψήφιο διδάκτορα Δημοσίου Δικαίου, με αναπληρώτρια την Δήμητρα Σταματίου του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΚ 633947), Συνεργάτη στο Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δικηγόρο Αθηνών ,

 15. Ζήση Κωνσταντίνου του Αστερίου (ΑΔΤ: ΑΕ 622306), Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρώτρια την Μαριαλένα Παπανδρέου του Ανδρέα (ΑΔΤ: ΑΜ 241585), Συνεργάτη στο Γραφείο του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Δικηγόρο Αθηνών,

 16. Πολυχρόνη Τσιρίδη του Παναγιώτη (ΑΔΤ: ΑΖ067249), ΔΝ, Δικηγόρο Πειραιά, με αναπληρώτρια την Παναγιώτα Πανουργιά του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΕ 493149), Συνεργάτη στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δικηγόρο Αθηνών, ως μέλη.

Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, χρέη Προέδρου θα εκτελεί το μέλος Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Μαριάννα Καρά του Βασιλείου (Α.Δ.Τ.: ΑΑ079639), μόνιμη υπάλληλος της Κ.Υ.Υ.Δ., με αναπληρωτή της τον Χαράλαμπο Ξηροπητά του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΖ515028), υπάλληλο με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Κ.Υ.Υ.Δ. Β)

Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται πέραν τυχόν οδοιπορικών εξόδων, ημερήσιας αποζημίωσης και εξόδων διανυκτέρευσης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί

Σχόλια