Παράταση της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, έως 15/5

Εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων

0

Νέα παράταση της μερικής αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, μέχρι τις 15 Μαΐου, αποφασίστηκε από τα αρμόδια υπουργεία Δικαιοσύνης, Υγείας και Εθνικής Άμυνας, το  Σάββατο.

Όπως αναφέρεται στη νέα [ΚΥΑ] Κοινή Υπουργική Απόφαση, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα Διοικητικά Δικαστήρια επιτρέπεται από 6/5 η εκδίκαση των υποθέσεων για τις οποίες οι διάδικοι έχουν δηλώσει ότι δεν θα προσέλθουν στο ακροατήριο, ενώ στα πολιτικά δικαστήρια επιτρέπονται οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, καθώς και τις ανακλήσεις αυτών.

Σχόλια