Παρέμβαση του ΣτΠ στον υπουργό Δικαιοσύνης για το «Σπίτι του Παιδιού»

Καθυστέρηση λειτουργίας της δομής προστασίας ανήλικων θυμάτων «Σπίτι του Παιδιού»

0

Τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης καθυστέρησης λειτουργίας της δομής «Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων “Σπίτι του Παιδιού”», ζητά από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο Συνήγορος του Πολίτη.

Το «Σπίτι του Παιδιού» συστάθηκε με το ν. 4478/2017 (ΦΕΚ 91Α΄/23-06-17) για τη δικανική εξέταση ανήλικων θυμάτων κακοποίησης, με στόχο την προσήκουσα μεταχείρισή τους και την προστασία τους από δευτερογενή θυματοποίηση στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης.

Σε σχετικό πόρισμά της, η Ανεξάρτητη Αρχή υπογραμμίζει τη σημασία της δομής και επισημαίνει τα προβλήματα στη λειτουργία και στον συντονισμό μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου που έχουν ως συνέπεια να μη λειτουργεί μέχρι σήμερα κανένα από τα πέντε προβλεπόμενα από το νόμο «Σπίτια του Παιδιού».

Βάσει των παραπάνω, η Αρχή ζητά την άμεση μέριμνα της πολιτικής ηγεσίας για την άρση των κωλυμάτων και τον ορισμό χρονοδιαγράμματος για την έναρξη λειτουργίας των δομών, καθώς και για την εφαρμογή των προβλέψεων της Υ.Α. 7320/2019, σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες λειτουργίας τους, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Σχόλια