spot_img
ΑρχικήLaw NewsΠαροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ηλεκτ. οχημάτων της κλάσης 8711.

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ηλεκτ. οχημάτων της κλάσης 8711.

ΑΑΔΕ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ηλεκτρικών οχημάτων της κλάσης 8711

[ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2020 – Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1126667 ΕΞ 2020 ]

Σε συνέχεια πολλών ερωτημάτων που έχουν τεθεί αναφορικά με την διάκριση των ηλεκτρικών οχημάτων της κλάσης 8711, όσον αφορά στη δασμολογική τους κατάταξη, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Νομικό πλαίσιο

Βάσει του Κοινού Δασμολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Καν. (ΕΟΚ) 2658/87 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Καν. (ΕΕ) 2019/1776 – Συνδυασμένη Ονοματολογία (ΣΟ) για το έτος 2020], στη δασμολογική κλάση 8711 κατατάσσονται μοτοσικλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς πλάγιο καλάθι (side-car).
Σύμφωνα με τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος του Παγκοσμίου Οργανισμού Τελωνείων, η κλάση 8711 περιλαμβάνει οχήματα με δύο τροχούς και κινητήρα που είναι σχεδιασμένα για την μεταφορά προσώπων. Επιπλέον των μοτοσικλετών συμβατικού τύπου, η κλάση περιλαμβάνει:
– Τα λεγόμενα «σκούτερ» με κινητήρα, τα οποία χαρακτηρίζονται από τους μικρούς τροχούς τους και την οριζόντια πλατφόρμα που συνδέει το μπροστινό με το πίσω μέρος του οχήματος
– Μοτοποδήλατα τα οποία είναι εξοπλισμένα τόσο με ενσωματωμένο κινητήρα, όσο και με σύστημα ποδηλάτησης (πετάλια) και
– Ποδήλατα (δίτροχα, τρίτροχα ή τετράτροχα) εφοδιασμένα με βοηθητικό κινητήρα.

Οι παραπάνω τύποι οχημάτων, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ηλεκτρικό κινητήρα, κατατάσσονται στην διάκριση 8711 60, που αφορά σε οχήματα με ηλεκτρικό κινητήρα για την πρόωση.

2. Segway και Airboard

Σύμφωνα, επίσης, με τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος του Παγκοσμίου Οργανισμού Τελωνείων, η κλάση 8711 περιλαμβάνει επιπλέον, ηλεκτροκινούμενα οχήματα με δύο τροχούς, σχεδιασμένα για την μεταφορά ενός μόνο προσώπου, εντός περιοχών ελεγχόμενης ταχύτητας, όπως πεζοδρόμια, πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους. Η τεχνολογία που διαθέτουν επιτρέπει στον αναβάτη να στέκεται όρθιος, καθώς ένα σύστημα αποτελούμενο από αισθητήρες γυροσκοπίου και διάφορους μικροεπεξεργαστές επιτυγχάνει τη διατήρηση της ισορροπίας, τόσο του οχήματος όσο και του αναβάτη, στις δύο ανεξάρτητες ρόδες οι οποίες κινούνται παράλληλα κι όχι μία πίσω από την άλλη.
Παραδείγματα της κατηγορίας αυτής αποτελούν τα είδη με την εμπορική ονομασία “Segway” τα οποία διαθέτουν κατακόρυφη κολώνα με χειρολαβές, με σκοπό όμως την στήριξη του αναβάτη κι όχι την διεύθυνση του οχήματος, καθώς και τα λεγόμενα “Airboard” τα οποία δεν διαθέτουν κολώνα στήριξης και προσομοιάζουν με τροχοσανίδα (skateboard), με την διαφορά ότι οι ρόδες κινούνται παράλληλα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Τα οχήματα των τύπων αυτών, κατατάσσονται στον κωδικό ΣΟ 8711 60 90 και ειδικότερα στον κωδικό TARIC 8711 60 90 90.

3. Ηλεκτρικά σκούτερ (πατίνια)

Τα ηλεκτρικά σκούτερ (πατίνια) που είναι εξοπλισμένα με βοηθητικό κινητήρα διακρίνονται σε αυτά που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο από ενήλικες με σκοπό την μετακίνηση και σε αυτά που χρησιμοποιούνται από παιδιά και έχουν τον χαρακτήρα παιχνιδιού. Σύμφωνα με τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας για τη διάκριση 9503 00 10, στην κλάση 9503 περιλαμβάνονται τα ηλεκτρικά πατίνια που προορίζονται για χρήση από παιδιά, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
– Ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 20 χλμ την ώρα
– Καθαρό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 12 κιλά
– Μία ταχύτητα μετάδοσης κίνησης
– Ένα μόνο σύστημα πέδησης (χειροκίνητο ή ποδοκίνητο) στους πίσω τροχούς
Όταν έστω και ένα από τα κριτήρια αυτά δεν πληρείται, τότε το σκούτερ με βοηθητικό κινητήρα πρέπει να κατατάσσεται στην κλάση 8711 και ειδικότερα στον κωδικό ΣΟ 8711 60 90 και TARIC 8711 60 90 90.

4. Ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα και σκούτερ (μηχανάκια)

Στον κωδικό TARIC 8711 60 90 90 κατατάσσονται, επίσης, όλες οι μοτοσυκλέτες, συμπεριλαμβανομένων των μοτοποδηλάτων και σκούτερ, που κινούνται με ηλεκτρικό κινητήρα, ανεξαρτήτως της ονομαστικής ισχύος τους. Τα εν λόγω οχήματα διαθέτουν ηλεκτροκινητήρα είτε μεγαλύτερο των 250 W, είτε 250 W αλλά αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 χλμ/ώρα κατά τη διάρκεια της ποδηλάτησης, είτε κινούνται μέσω του ηλεκτροκινητήρα, χωρίς ποδηλάτηση.

5. Ηλεκτρικά ποδήλατα

Τα ηλεκτρικά ποδήλατα (δίτροχα, τρίτροχα και τετράτροχα) διακρίνονται από τις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, τα ηλεκτρικά μοτοποδήλατα και σκούτερ (σημείο 4), από το γεγονός ότι απαιτούν ΠΑΝΤΑ φυσική δραστηριότητα (ποδηλάτηση) από τον αναβάτη, η οποία υποβοηθείται από τον βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα. Τα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι επίσης, γενικά, αναγνωρίσιμα από τον παραδοσιακό σχεδιασμό τους, σε αντιδιαστολή με τις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες και τα ηλεκτρικά μοτοποδήλατα και σκούτερ που έχουν πιο βαρύ και στιβαρό σκελετό. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κ.Ο.Κ, ποδήλατο είναι το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται με τη μυϊκή δύναμη εκείνων που επιβαίνουν και μπορεί να υποβοηθείται με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 0,25 KW και η ισχύς του οποίου μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα ή νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση.
Η δασμολογική κατάταξη των ηλεκτρικών ποδηλάτων γίνεται ως εξής:
– Τα ποδήλατα (δίτροχα, τρίτροχα ή τετράτροχα) με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 250 watt κατατάσσονται στον κωδικό ΣΟ 8711 60 10,
– Τα ποδήλατα (δίτροχα, τρίτροχα ή τετράτροχα) με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα συνεχούς ονομαστικής ισχύος άνω των 250 watt, κατατάσσονται στον κωδικό TARIC 8711 60 90 10

6. Επισημαίνουμε ότι η διάκριση ανάμεσα στον κωδικό TARIC 8711 60 90 10 και 8711 60 90 90 έγκειται στο ότι στον κωδικό TARIC 8711 60 90 10 κατατάσσονται ΜΟΝΟ ποδήλατα με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, με βοηθητικό κινητήρα και με ισχύ άνω των 250 watt. Ενώ στον κωδικό TARIC 8711 60 90 90 κατατάσσονται όλα τα υπόλοιπα δίκυκλα ηλεκτρικά οχήματα. Η χρήση του όρου «υποβοηθούμενη ποδηλάτηση» εξυπηρετεί ακριβώς την ανάγκη διάκρισης μεταξύ των συμβατικών ποδηλάτων, που απαιτούν πάντα φυσική δραστηριότητα η οποία υποβοηθείται από τον ηλεκτρικό κινητήρα και των ηλεκτρικών δίκυκλων οχημάτων που δύνανται μεν να διαθέτουν πετάλια, ωστόσο η κίνηση μέσω του ηλεκτρικού τους κινητήρα είναι ανεξάρτητη από την ποδηλάτηση.

7. Τέλος, θεωρούμε σκόπιμο, στο σημείο αυτό, να κάνουμε αναφορά και στη διάκριση μεταξύ ηλεκτρικών αμαξιδίων για άτομα με ειδικές ανάγκες της κλάσης 8713 και ηλεκτρικών ατομικών οχημάτων μεταφοράς της κλάσης 8703. Σύμφωνα με τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας για τη διάκριση 8713 90, τα οχήματα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για ανάπηρους διακρίνονται από τα οχήματα της κλάσης 8703, κυρίως επειδή διαθέτουν τα παρακάτω στοιχεία:
– Μέγιστη ταχύτητα 10 χλμ/ώρα
– Μέγιστο πλάτος 80 cm
– 2 ζεύγη τροχών που αγγίζουν το έδαφος
– Ειδικά στοιχεία για την ανακούφιση της αναπηρίας (πχ έδρανα για την σταθεροποίηση των κάτω άκρων)
Μπορεί επίσης να διαθέτουν :
– επιπλέον ζεύγη τροχών (anti-tips)
– Σύστημα οδήγησης και χειριστήριο που είναι εύκολα στη χρήση και προσαρμοσμένα σε έναν από τους βραχίονες του καθίσματος και δεν παίρνουν ποτέ τη μορφή ξεχωριστής στήλης διεύθυνσης.
Ωστόσο, τα ηλεκτρικά ατομικά οχήματα (σκούτερ μεταφοράς) που διαθέτουν ξεχωριστή προσαρμοζόμενη στήλη διεύθυνσης κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 8703.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Lawjobs