Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας: Συγκροτήθηκαν οι νομοπαρασκευαστικές επιτροπές

0

Σύμφωνα με τις ακόλουθες αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  συγκρότηθηκαν οι νομοπαρασκευαστικές επιτροπές  για την τροποποίηση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του Ποινικού Κώδικα.

Οι ειδικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές οφείλουν να περατώσουν το έργο του εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση των αποφάσεων.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα  αποτελείται από τους:

1.Χριστόφορο Αργυρόπουλο του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 003195), Δικηγόρο, ως Πρόεδρο,

2.Ευαγγελία Στεργίου του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. Σ 986050), Εφέτη Αθηνών αποσπασμένη στο Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

3.Παναγιώτη Λυμπερόπουλο του Λουκά (Α.Δ.Τ.:ΑΕ 011387), Εφέτη Αθηνών, Α΄ Αντιπρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων,

4.Δημοσθένη Στίγγα του Νικολάου (Α.Δ.Τ.: Τ 841019), Εφέτη Αθηνών, αποσπασμένο στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

5.Ελισάβετ Συμεωνίδου − Καστανίδου του Λαζάρου (Α.Δ.Τ.: ΑΖ 655415), Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

6.Στέφανο Παύλου του Κλεάνθη (Α.Δ.Τ. ΑΚ 856073), Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,

7.Ηλία Αναγνωστόπουλο του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: ΑΙ 084355), Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

8.Γεώργιο Δημήτραινα του Νικολάου (Α.Δ.Τ.: ΑΒ 358314), Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Δικηγόρο,

9.Σοφία Νικολάου του Χαραλάμπους (Α.Δ.Τ.: ΑΖ 020603), Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

10.Χρήστο Μητκίδη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: ΑΜ 072452), Νομικό Σύμβουλο του Κράτους και

11.Παναγιώτη − Κοσμά Βασιλακόπουλο του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ. ΑΕ 077571), Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Καζή του Αθανασίου (Α.Δ.Τ.: AM 023887), Δικηγόρο Πειραιά, ως μέλη.

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Μαρία Μπίζα του Κωνσταντίνου (A.Δ.Τ. AK 218391), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Κ.Υ.Υ.Δ., με αναπληρώτρια αυτής την Παναγιώτα Μπούρα του Ηλία (Α.Δ.Τ. Π 613741), υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Κ.Υ.Υ.Δ.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την τροποποίηση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αποτελείται από τους:

1.Θεοχάρη Δαλακούρα του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΕ 388009), Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως Πρόεδρο,

2.Γεώργιο Γεράκη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 209989), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου,

3.Νικόλαο Νικολάου του Ανδρέα (Α.Δ.Τ.: ΑΖ 214424), Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιά, αποσπασμένο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,

4.Ευστάθιο Βεργώνη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΒ 806819), Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, Β΄ Αντιπρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων,

5.Χαράλαμπο Σεβαστίδη του Θεμιστοκλή (A.Δ.Τ.: Ξ 493926), Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών,

6.Ευάγγελο Ιωαννίδη του Βασιλείου (Α.Δ.Τ: ΑΖ 503555), Εισαγγελέα και Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, εκπρόσωπο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος,

7.Ιωάννη Γιαννίδη του Κωνσταντίνου (A.Δ.Τ.: ΑΚ 109356), Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

8.Αθανάσιο Ζαχαριάδη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 687011), Επίκουρο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Συμεωνίδη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: AB 674620), Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,

9.Αριστομένη Τζαννετή του Βασιλείου (A.Δ.Τ.: Χ 052622), Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

10.Σταύρο Σπυρόπουλο του Αθανασίου (ΑΔΤ: Σ362018), Νομικό Σύμβουλο του Κράτους και

11.Βασίλειο Δημακόπουλο του Διονυσίου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 619048), Δικηγόρο Αθηνών, ως μέλη.

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Μαρία Κατσίγιαννη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΙ632844), υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Κ.Υ.Υ.Δ. με αναπληρώτρια αυτής την Ευγενία-Μαρία Στάππα του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ.: Σ269545), υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Κ.Υ.Υ.Δ.

Σχόλια