Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.

Τα 53 πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ΔΟΥ με τη νέα απόφαση της ΑΑΔΕ

0

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1161 – ΦΕΚ Β 3020/21-7-2020

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

πατήστε εδώ για το πλήρες κείμενο της Απόφασης
Αριθμ. Α.1161 – ΦΕΚ Β 3020/21-7-2020

 

Σχόλια