ΠΟΕ-ΔΟΥ: Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου την 10/6

0

[ Αθήνα 3.6.2020 – Αρ. Πρωτ: 1683 ]

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ- ΔΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να συμμετέχετε στην συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου την ΤΕΤΑΡΤΗ 10.6.2020 και ώρα 10:00 π.μ. που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση-τρέχοντα θέματα.
2. Ελεγκτικά Κέντρα ΑΑΔΕ.
3.Διεκδίκηση μισθολογικής εξομοίωσης και σχεδίου μισθολογίου-εργασιακών. Προγραμματισμός δράσης.
4. Διεκδίκηση BONUS υπηρεσιών.
5. Ωράριο λειτουργίας υπηρεσιών ΑΑΔΕ.
6. Μεταθέσεις νέων συναδέλφων. Λειτουργία Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
7. Οικονομικός απολογισμός 2019 – προϋπολογισμός 2020
8. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής από 6.3.2020 έως 28.5.2020.
9. Έγκριση μικροδαπανών από 1.2.2020 έως 30.4.2020.

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια