Πώς εξελίσσεται η πάταξη της αντιγραφής/παραποίησης αγαθών την περίοδο COVID_19 στην Ευρώπη;

Νεότερη ενημέρωση από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Παραποίησης και Πειρατείας (EU Observatory)

0

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Παραποίησης και Πειρατείας  (EU Observatory) ενημερώνει το κοινό του σχετικά με τις πρόσφατες πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν ή υποστηρίχθηκαν από το Δίκτυο του Παρατηρητηρίου και τους εταίρους συνεργάτες του για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η αύξηση στη διακίνηση παραποιημένων προϊόντων κατά τη διάρκεια της κρίσης λόγω του ιού COVID_19.

Σε μια έκθεση με την ονομασία Viral marketing – Counterfeits, substandard goods and intellectual property crime in the COVID-19 pandemic η Europol παρέχει μια ενημερωμένη εικόνα με τις απειλητικές διαστάσεις που έχει λάβει η δραστηριότητα των αντιγραφέων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επίσης, δημοσιεύθηκε και μια ενημερωτική σελίδα ευαισθητοποίησης σχετικά με την τηλεόραση και το παράνομο downloading, την οποία μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο της Europol: Internet Protocol Television (IPTV) and illegal streaming

Ο BEUC (The European Consumer Organisation) δημιούργησε, επίσης, μια ιστοσελίδα για τον COVID-19 και την πολιτική που επιβάλλεται να ακολουθούν οι καταναλωτές , όπου αναφέρει τόσο τις δράσεις και τις πολιτικές που ακολουθεί, όσο και τις συνεργασίες του: COVID-19 and consumer policy

Το TIC-Council, το οποίο εκπροσωπεί ανεξάρτητες εταιρείες δοκιμών, επιθεώρησης και πιστοποίησης ISO, θα πραγματοποιήσει ένα webinar με θέμα «Non-conform imported PPEs, medical devices and fake certificates» στις 28 Μαΐου από τις 15:00 έως τις 16:00 (CET). Ο κύριος σκοπός αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους φορείς και να μοιραστεί  συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναγνώριση πλαστών πιστοποιητικών και μη επιβεβαιωμένου εξοπλισμού. Το ψηφιακό panel θα συγκεντρώσει ομιλητές υψηλού επιπέδου από τη βιομηχανία TIC, από τον EUIPO και την OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης).

Μπορείτε να εγγραφείτε στο webinar αυτό ακολουθώντας το σύνδεσμο https://tic-council.events.idloom.com/tic-council-webinar-on-the-topic-of-non-conform-imported-ppes-medical-devices-and-fake-certificates

Νέα δεδομένα που κυκλοφόρησαν, επίσης,  από τη MUSO, τον παγκόσμιο πάροχο δεδομένων για την ψηφιακή πειρατεία, αποκαλύπτει ότι η ψηφιακή πειρατεία έχει αυξηθεί σημαντικά από τη στιγμή που επιβλήθηκε το lockdown λόγω της πανδημίας του COVID_19. Στο πιο πρόσφατο infographic τους μάλιστα, επισημαίνονται ορισμένες από τις βασικές αλλαγές στην πειρατεία ταινιών και τηλεόρασης σε όλες τις χώρες που έχουν αποκλειστεί λόγω της πανδημίας.

Δείτε το εδώ https://www.muso.com/magazine/film-tv-piracy-surge-during-covid-19-lockdown?utm_campaign=COVID-19%20Protect%20&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=87786859&_hsenc=p2ANqtz–pkeofTmhLGiswfh5WgtEmuo466bKyfELyJ9r2ktbk5Plt8kpvAr4TGv5Xjn2IV2miHL-kgsid–N_gGW5GgKVGnQcL3ftXkBQu-_h9KtwMPzoeG8&_hsmi=87786859

Αξίζει, επίσης να σημειωθεί, πως η OLAF, κίνησε επίσημα και έρευνα σχετικά με το παράνομο εμπόριο μασκών προσώπου, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, απολυμαντικών, φαρμάκων και kits δοκιμών για tests. Σχεδόν δύο μήνες μετά την ανάληψη της υπόθεσης, υπάρχουν ήδη απτά αποτελέσματα, καθώς η OLAF συνεργάζεται με τις Τελωνειακές Αρχές και τις Αρχές Επιβολής σε όλο τον κόσμο, καθώς και με την Europol, την Interpol, τον WCO και τον EUIPO, για να αποτρέψει την είσοδο αυτών των απομιμητικών αγαθών στην Ευρώπη και να διαταράξει την οργανωμένη απάτη και το έγκλημα https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/13-05-2020/inquiry-fake-covid-19-products-progresses_en 

Σχόλια