Πώς λειτουργεί το EK κατά τη διάρκεια της πανδημίας

0
Hemicycle before the start of the Plenary Session in Brussels

Η πανδημία Covid-19 ανάγκασε το ΕΚ να λειτουργεί εξ αποστάσεως. Οι ευρωβουλευτές, ωστόσο, εξακολουθούν να εγκρίνουν επείγοντα μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Το ΕΚ συνεχίζει τις βασικές του λειτουργίες, όπως η θέσπιση νόμων, ην έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ, ην εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι επιτροπές και η ολομέλεια επικεντρώνονται σε δράσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού από την ΕΕ.

Όπως εκατομμύρια άλλοι Ευρωπαίοι, οι ευρωβουλευτές και το προσωπικό του ΕΚ εργάζονται από το σπίτι, λόγω της καραντίνας και της κοινωνικής απόστασης που ισχύουν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Χάρη στην τεχνολογία και την επίσπευση της νομοθεσίας, οι ευρωβουλευτές μπορούν να λάβουν τα μέτρα που χρειάζεται η Ευρώπη για την καταπολέμηση της πανδημίας και των συνεπειών της.

“Έπρεπε, φυσικά, να χαμηλώσουμε ταχύτητα. Αλλά δεν έχουμε σταματήσει, διότι η δημοκρατία δεν μπορεί να ανασταλεί εν μέσω μιας τόσο δραματικής κρίσης… Ως νομοθέτες, έχουμε τα μέσα, τη δυνατότητα και το καθήκον να βοηθήσουμε”, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΚ, Σασόλι, πριν από την πρώτη ολομέλεια στην οποία έγινε αποστάσεως ψηφοφορία.

Ολομέλεια
Για την ολομέλεια στις 26 Μαρτίου, το ΕΚ θέσπισε για πρώτη φορά διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία απαιτούσε προηγουμένως φυσική παρουσία. Σύμφωνα με τους κανόνες, το δικαίωμα ψήφου είναι προσωπικό και οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν μεμονωμένα και προσωπικά. Έτσι, το ΕΚ επέλεξε την ψηφοφορία μέσω email. Τα μέλη έλαβαν ψηφοδέλτια ηλεκτρονικά, στη συνέχεια τα συμπλήρωσαν και τα επέστρεψαν μέσω email. Οι τροπολογίες ψηφίστηκαν σε διαφορετικά ψηφοδέλτια. Αυτό το εξ αποστάσεως σύστημα ψηφοφορίας είναι προσωρινό και ισχύει έως τις 31 Ιουλίου, εκτός εάν παραταθεί με απόφαση του Προεδρείου του ΕΚ.

Στην εξ αποστάσεως ψηφοφορία στις 26 Μαρτίου, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν σχεδόν ομόφωνα τρεις επείγουσες προτάσεις για να βοηθήσουν πολίτες και επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν την κρίση.

Κατ’ εξαίρεση, οι συνεδριάσεις της ολομέλειας, προς το παρόν, δεν πραγματοποιούνται στην έδρα του ΕΚ στο Στρασβούργο. Αυτό το προσωρινό και έκτακτο μέτροθα αρθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, πιθανώς μετά το καλοκαίρι.

Η επόμενη σύνοδος ολομέλειας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17 Απριλίου, στις Βρυξέλλες.

Επιτροπές
Η εργασία στις επιτροπές έχει επίσης προσαρμοστεί, με συναντήσεις που πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης. Αυτό δεν εμποδίζει τους ευρωβουλευτές να συζητούν επείγοντα θέματα με Επιτρόπους και εθνικές αρχές, όπως για παράδειγμα η κατάσταση στους ελληνικούς προσφυγικούς καταυλισμούς. Η διερμηνεία και η ψηφοφορία στην επιτροπή επίσης διατηρήθηκαν στο τρέχον σύστημα απομακρυσμένων συνεδριάσεων.

Σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμματων δραστηριοτήτων του ΕΚ, το οποίο συμφωνήθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων στις 2 Απριλίου, οι συνεδριάσεις των επιτροπών μπορούν πλέον να πραγματοποιηθούν σε κίτρινες εβδομάδες, με έμφαση στα μέτρα για την καταπολέμηση της κρίσης του κορωνοϊού.

Πολιτικές ομάδες και διοικητικά όργανα
Οι επτά πολιτικές ομάδες και τα διοικητικά όργανα του ΕΚ, όπως η Διάσκεψη των Προέδρων, συνεχίζουν επίσης το έργο τους από απόσταση.

Σχόλια