Πρακτική άσκηση στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ

0

Πρακτική άσκηση

Κάθε χρόνο ανοίγουν περίπου 100 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, 20 θέσεις μη αμειβόμενης υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης και έως 6 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για ασκούμενους με αναπηρία.

Τι σας προσφέρει η πρακτική άσκηση;

Η πρακτική άσκηση στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) σάς προσφέρει τη δυνατότητα:

  • να αποκτήσετε άμεση προσωπική εμπειρία του έργου που επιτελεί η ΓΓΣ
  • να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας για την ΕΕ και να γνωρίσετε καλύτερα τις διαδικασίες και τις πολιτικές των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
  • να συνεισφέρετε στην καθημερινή λειτουργία του Συμβουλίου
  • να εργαστείτε σε ένα πολυπολιτισμικό, πολυγλωσσικό και πολυεθνικό περιβάλλον
  • να μοιραστείτε τις φρέσκες ιδέες σας και τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει σπουδάζονταςΥπάρχουν τέσσερις τύποι πρακτικής άσκησης στο Συμβούλιο από τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε αυτόν που σας ενδιαφέρει:

Σχόλια