Πρακτική άσκηση στη Νομική Διεύθυνση του “Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ”

0

Πρακτική άσκηση στη Νομική Διεύθυνση του “Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ”

Η Νομική Διεύθυνση διαχειρίζεται όλα των νομικά ζητήματα και τις υποθέσεις που αφορούν τον Οργανισμό και εξασφαλίζει την σύμφωνη προς τους εφαρμοστέους κανόνες εταιρική του λειτουργία.

Σημειώνεται ότι: για τους ασκούμενους δικηγόρους ο χρόνος απασχόλησης μπορεί να προσμετρηθεί στον χρόνο άσκησης για την απόκτηση της άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος.Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 17.02.2021 (ώρα 14:00 το μεσημέρι).

Για αναλυτική ενημέρωση επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση:
https://www.snfcc.org/about/internships