Πρόγραμμα Ασκούμενων Δικηγόρων – Ολοκλήρωση Υποβολών [Α’] Κύκλου

0

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ασκούμενων  για τον [Α’] κύκλο, που αφορά στην πρακτική άσκηση σε Δικαστικές αρχές.

Σήμερα, Δευτέρα, 02/08, θα ανακοινωθεί ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική άσκηση αποφοίτων Νομικών Σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου».

Οι ασκούμενοι που υπέβαλαν αίτηση θα λάβουν προσωπική ενημέρωση για τα αποτελέσματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το πληροφοριακό σύστημα.

Κατόπιν της ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι ασκούμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ένσταση από τη Δευτέρα  02/08 έως και την Παρασκευή 06/08 επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων θα ανακοινωθεί ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια οι ασκούμενοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να παρουσιαστούν στις Δικαστικές Αρχές κατά το διάστημα από 20/08 έως 30/08.

Υπενθυμίζεται ότι οι Δικηγόροι / Δικηγορικές Εταιρίες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση θέσεων ασκουμένων καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.