Πρόγραμμα Μεταπτ. Σπουδών «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις»

0

“Η Νομική Σχολή ΑΠΘ και η Νομική Σχολή του Παν. Λευκωσίας, σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ ανακοινώνουν την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους από 21 Μαΐου 2020 μέχρι 20 Ιουλίου ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Γραμματεία Νομικής Σχολής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: Συμμετοχή στο ΔΠΜΣ «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις» ή ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο dropbox:https://www.dropbox.com/request/ZXKyCNP9J6xDiJy6jEBB. Εφόσον επιλεγεί
ο τρόπος ηλεκτρονικής υποβολής, τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται ΟΛΑ ενωμένα σε ένα ενιαίο αρχείο pdf. Το όνομα του αρχείου θα πρέπει να έχει τη μορφή: ΑΙΤΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://addictions.law.auth.gr/”

Διιδρυματικό ΠΜΣ “Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις” Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη γρ.416, 4ος όροφος

Σχόλια