Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων επιπέδου Γεν. Διεύθυνσης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

0

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύουν.

Σχετικό έγγραφο