Προκήρυξη του Διιδρυματικού ΠΜΣ στο «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο»

Το οποίο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, σε συνεργασία του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/κης και του Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης.

0

Προκήρυξη του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο» το οποίο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Νομικής Σχολής ΑΠΘ,  σε συνεργασία του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/κης και του Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης.

 

Σχόλια