Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διαγωνισμό εικονικής διεθνούς εμπορικής διαιτησίας

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 2020-2021

0

Καλούνται όσες/όσοι φοιτήτριες/φοιτητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ενδιαφέρονται να εκπροσωπήσουν τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο διαγωνισμό WillemC. VisInternationalCommercialArbitrationMoot 2020-2021, ο οποίος θα διεξαχθεί στα τέλη Μαρτίου 2021, να υποβάλλουν πλήρες CV μέσω emailστην ηλεκτρονική διεύθυνση agourg@law.uoa.gr, υπ’ όψιν του Καθηγητή κ. Χ. Παμπούκη, του Αν. Καθηγητή κ. Κ. Πολυζωγόπουλου και του Λέκτορα κ. Α. Γουργουρίνη, μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020.

Ο διαγωνισμός WillemC. VisInternationalCommercialArbitrationMootαποτελεί προσομοίωση της διαδικασίας διαιτητικής επίλυσης διεθνών εμπορικών διαφορών και απευθύνεται σε φοιτήτριες/φοιτητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διεθνή διαιτησία και το δίκαιο διεθνών συναλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.facebook.com/University-of-Athens-Vis-Moot-Team-919951741415649/?fref=ts

https://vismoot.pace.edu/