Πρόσκληση για άσκηση υποψ. δικηγόρων στο Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο

0

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ προσκαλεί όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, στο Ν.Π.Δ.Δ Ελληνικό Κτηματολόγιο, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Φορέα, ήτοι μέχρι 7 Ιουλίου 2021.

Δείτε την Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο ΕΔΩ

 

Σχόλια