Πρόσκληση βελτίωσης και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ΕΚΠΑ

Από τον Πρύτανη του Ιδρύματος, Αθ. Δημόπουλο

0

Με επιστολή του ο Πρύτανης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Δημόπουλος αναφέρει ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αξιοποιήσει το email dioikisi@uoa.gr , ώστε να αναφέρει κάποιο ζήτημα που αντιμετωπίζει κατά την εξυπηρέτησή του από τις διοικητικές υπηρεσίες του ΕΚΠΑ, είτε να υποβάλει πρόταση αναβάθμισης, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Αναλυτικά:

“Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι και Συνεργάτες,

Έχοντας ως κύριο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και τη βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματός μέσω της αποτελεσματικότερης ανταπόκρισης τους στις ανάγκες των μελών της, δημιουργήθηκε η ηλεκτρονική διεύθυνση dioikisi@uoa.gr.

Μέσω αποστολής μηνύματος στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορείτε είτε να αναφέρετε κάποιο θέμα που αντιμετωπίζετε κατά την εξυπηρέτησή σας από κάποια εκ των διοικητικών υπηρεσιών του ΕΚΠΑ, είτε να υποβάλετε κάποια πρόταση αναβάθμισης, η οποία θεωρείτε ότι δύναται να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία μίας ή περισσοτέρων διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Τα μηνύματα αυτά θα λαμβάνονται και θα επεξεργάζονται από το Γραφείο Πρύτανη και θα ενημερώνεστε σχετικά με το θέμα στο οποίο αναφέρεστε σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι η επιπλέον ενημέρωση της Διοίκησης του Ιδρύματος με σκοπό τη συστηματική καταγραφή και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματός μας, τον ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχεδιασμό του και την επιπλέον αναβάθμιση του στους διεθνείς πίνακες κατάταξης.

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ “