Πρόσληψη “Βοηθών Δικαστών” με το Νέο Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων

Το Σχέδιο Νόμου για τη μεταρρύθμιση στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας

0

Ειδικοί δικαστικοί υπάλληλοι για νομολογιακή τεκμηρίωση και επικοινωνία του δικαστηρίου, προσλαμβάνονται σύμφωνα με το νέο Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων που παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα και εγκρίθηκε από Υπουργικό Συμβούλιο.

Πρόκειται για δύο αυτοτελείς κατηγορίες δικαστικών υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης [ΠΕ] που θα προσληφθούν και θα συνεπικουρούν τους δικαστικούς λειτουργούς στο δικαιοδοτικό τους έργο:

– Κλάδος ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου, ο οποίος καλύπτει την ανάγκη υποστήριξης των δικαστικών λειτουργών (νομοθετική, νομολογιακή και βιβλιογραφική τεκμηρίωση) .

– Κλάδος ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων , για την επικοινωνία και τη διαχείριση της πληροφορίας από και προς τη Δικαιοσύνη. Πρόκειται για δικαστικούς υπαλλήλους που θα κάνουν τις επαφές με άλλα δικαστήρια [και του εξωτερικού] και θα ασκούν και καθήκοντα επικοινωνίας του δικαστηρίου σε σχέση με τον Τύπο.

Με το σχέδιο μονιμοποιούνται επίσης οι υπάλληλοι που είχαν μεταχθεί στα δικαστήρια, οι οποίοι πλέον θα θεωρούνται – σε επίπεδο δικαιωμάτων και εξέλιξης- ισότιμοι δικαστικοί υπάλληλοι.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, σήμερα, το Σχέδιο Νόμου για τη μεταρρύθμιση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων που παρουσίασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας.

Με το νομοσχέδιο, που παρουσίασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης επιχειρείται ο εξορθολογισμός των υπηρεσιών της διοικητικής υποστήριξης της Δικαιοσύνης από το Σώμα των δικαστικών Υπαλλήλων, ενώ παράλληλα εκσυγχρονίζεται ο τρόπος οργάνωσης των Διοικητικών Υπηρεσιών της.

Ειδικότερα, με το Σχέδιο Νόμου διασφαλίζεται η θεσμική ιδιότητα των δικαστικών υπαλλήλων ως αρωγών της ανεξάρτητης δικαιοσύνης και επιλύεται οριστικά το ζήτημα της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων στα δικαστήρια με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Παράλληλα, θεσπίζονται αντικειμενικοί κανόνες αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων. Επιπλέον, εισάγεται ένα σύγχρονο, διαφανές σύστημα υπηρεσιακής προαγωγής των δικαστικών υπαλλήλων με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, ενώ καθιερώνεται για πρώτη φορά η μοριοδότησή τους από τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης».

Σχόλια