Προστασία δεδομένων: παρακολούθηση του κορονoϊού, όχι των πολιτών

0

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Για την παρακολούθηση της εξέλιξης και της εξάπλωσης του Covid-19, οι εθνικές κυβερνήσεις διερευνούν τις δυνατότητες των εφαρμογών παρακολούθησης του κορονοϊού. Τα μέλη της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών του Κοινοβουλίου υποστηρίζουν τις προσπάθειες της ΕΕ να διασφαλίσει ότι η χρήση τέτοιων εφαρμογών δεν παραβιάζει θεμελιώδη ευρωπαϊκά δικαιώματα όπως η προστασία των δεδομένων και το απόρρητο.

Σχόλια