spot_img
ΑρχικήLaw NewsΠροστασία των καταναλωτών: Η Nintendo συμφωνεί να επισκευάζει δωρεάν τα χειριστήρια Nintendo...

Προστασία των καταναλωτών: Η Nintendo συμφωνεί να επισκευάζει δωρεάν τα χειριστήρια Nintendo Switch που αντιμετωπίζουν προβλήματα

Κατόπιν ειδοποίησης από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών (ΕΓΕΚ) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρχές της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών (αρχές που συμμετέχουν στο δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών) έθεσαν στη Nintendo τα συνεχιζόμενα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζουν χειριστήριά της. Σε συνέχεια της εν λόγω ενέργειας η Nintendo συμφώνησε να παρέχει σε όλους τους καταναλωτές το δικαίωμα δωρεάν επισκευής των χειριστηρίων της κονσόλας παιχνιδιών «Nintendo switch», ακόμη και πέραν της νόμιμης εγγύησης. Επικεφαλής της πρωτοβουλίας αυτής ήταν το ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο γερμανικός Οργανισμός Περιβάλλοντος, υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των καταναλωτών που χρησιμοποιούν την κονσόλα παιχνιδιών Nintendo Switch προς τις αρχές του δικτύου και τις ενώσεις καταναλωτών, τα εν λόγω χειριστήρια παρουσιάζουν προβλήματα υποβάθμισης και συνδεσιμότητας με την κονσόλα. Καθώς τα προβλήματα αυτά καθιστούσαν άχρηστα τα εν λόγω χειριστήρια, οι καταναλωτές που δεν μπορούσαν να τα επισκευάσουν εύκολα ή δωρεάν ήταν υποχρεωμένοι να τα αντικαταστήσουν με νέα, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία περιττών ηλεκτρονικών αποβλήτων. Επομένως, σε συνέχεια της παραπάνω ενέργειας, η Nintendo συμφώνησε ότι τα χειριστήρια αυτά θα επισκευάζονται δωρεάν από τα κέντρα επισκευής της εταιρείας, κάτι που θα επισημαίνεται σαφώς, ασχέτως αν το πρόβλημα οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής ή στη φθορά του χειριστηρίου, και μάλιστα ακόμη και αν έχει λήξει η περίοδος εγγύησης του κατασκευαστή.

Ιστορικό

Το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (CPC) είναι ένα δίκτυο αποτελούμενο από αρχές αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Για να αντιμετωπιστούν ζητήματα διασυνοριακής φύσης οι ενέργειες των εν λόγω αρχών συντονίζονται στο επίπεδο της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι εθνικές αρχές είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο κανονισμό για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών διαθέτουν πλέον ισχυρότερες εξουσίες για τον εντοπισμό παρατυπιών και την ταχεία λήψη μέτρων κατά των ανέντιμων εμπόρων.

Τα εν λόγω τεχνικά προβλήματα, γνωστά ως «Joy-Con drift», εντοπίζονται στις κονσόλες παιχνιδιών Nintendo Switch and Nintendo Switch Lite. Έως τον Ιανουάριο του 2021 οι οργανώσεις μέλη του ΕΓΕΚ είχαν δεχτεί σχεδόν 25.000 καταγγελίες καταναλωτών για την κονσόλα Nintendo Switch.

Στις 22 Μαρτίου η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση σχετικά με το δικαίωμα επισκευής. Η πρόταση θα καταστήσει την επισκευή ευκολότερη και οικονομικά αποδοτικότερη για τους καταναλωτές, σε αντίθεση με την αντικατάσταση των αγαθών. Μόλις εγκριθούν οι νέοι κανόνες, θα διασφαλιστεί ότι περισσότερα προϊόντα επισκευάζονται στο πλαίσιο της νόμιμης εγγύησης και ότι οι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή τους ευκολότερες και φθηνότερες επιλογές για την επισκευή προϊόντων που είναι τεχνικώς επισκευάσιμα (όπως, για παράδειγμα, οι ηλεκτρικές οθόνες) μετά τη λήξη της νόμιμης εγγύησης ή όταν το αγαθό σταματήσει να λειτουργεί λόγω φθοράς. Η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Επιπλέον, η Επιτροπή πρότεινε την επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, έτσι ώστε να ενισχυθούν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης. Επίσης, η πρωτοβουλία για την τεκμηρίωση οικολογικών ισχυρισμών θα διευκολύνει τους καταναλωτές να κάνουν βιώσιμες αγοραστικές επιλογές και θα αποτρέψει τις εταιρείες από το να διατυπώνουν παραπλανητικούς ισχυρισμούς σχετικά με τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών είχαν ανακοινωθεί στο νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές και στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν σκοπό να στηρίξουν τις απαιτούμενες αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, έτσι ώστε να γίνουν πραγματικότητα οι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι βάσει της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Χάρη σε αυτές οι καταναλωτές θα αποκτήσουν καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τη βιωσιμότητα και την επισκευασιμότητα των προϊόντων, καθώς και προστασία από εμπορικές πρακτικές που αποτρέπουν βιωσιμότερες αγοραστικές επιλογές.

Lawjobs