Πρόταση νομοθετικής πρόβλεψης για τη διαδικασία απομάκρυνσης εγκαταλειμμένων δικύκλων

Να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη σχετικά με τη διαδικασία απομάκρυνσης και διαχείρισης εγκαταλειμμένων δικύκλων, πρότεινε με έγγραφό του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ο Συνήγορος του Πολίτη.

0

Συγκεκριμένα, κατόπιν σχετικής έρευνας της Ανεξάρτητης Αρχής, προέκυψε ότι πολλοί Δήμοι ακολουθούν για τα εγκαταλειμμένα δίκυκλα τις διοικητικές διαδικασίες που προβλέπονται στο ΠΔ 116/2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ ΕΚ», χωρίς ωστόσο να εμπίπτει αυτή η κατηγορία στο πεδίο εφαρμογής του.

Αντιθέτως, δεν υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη ούτε ως προς τις αμιγώς διοικητικές διαδικασίες απομάκρυνσης των δικύκλων (χαρακτηρισμός δικύκλου ως εγκαταλειμμένου), ούτε και ως προς την τελική διαχείρισή τους ως αποβλήτων οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ).

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) τα απόβλητα οχημάτων δε διαχωρίζονται ανά συγκεκριμένες κατηγορίες, καθώς ο σχετικός κωδικός αποβλήτων αναφέρεται συνολικά στα ΟΤΚΖ από διάφορα μέσα μεταφοράς. Τονίζεται, δε, ότι πολλά στοιχεία προς επεξεργασία, τα οποία περιέχονται στα δίκυκλα, είναι χαρακτηρισμένα ως επικίνδυνα απόβλητα και είναι υποχρεωτική η διαχείρισή τους σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις.

Με το έγγραφό του προς τους αρμοδίους Υπουργούς, ο Συνήγορος εξέθεσε τις απόψεις του για το ζήτημα και πρότεινε τη συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου, τόσο ως προς τις διαδικασίες απομάκρυνσης όσο και ως προς τις διαδικασίες διαχείρισης, δεδομένου ότι τα εγκαταλειμμένα δίκυκλα, αφενός ως απόβλητα προσομοιάζουν με τα λοιπά οχήματα και αφετέρου αποτελούν και αυτά περιουσιακά στοιχεία και μέσο μεταφοράς, διαθέτοντας τα νομιμοποιητικά διακριτικά, ενώ υπόκεινται και σε σχετικά τέλη.