Σχέδιο Κώδικα Οργανικών Διατάξεων για το Ελεγκτικό Συνέδριο

0

Την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021, ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου επισκέφθηκε τον Υπουργό Δικαιοσύνης και του ενεχείρισε το προϊόν της εργασίας της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής της οποίας προήδρευσε, για την εκπόνηση Κώδικα Οργανικών Διατάξεων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.