Σχέσεις ΕΕ- Ην. Βασιλείου – Γιβραλτάρ: Το Συμβούλιο ενέκρινε την έναρξη διαπραγματεύσεων

0

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα απόφαση με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά το Γιβραλτάρ, καθώς και οδηγίες διαπραγμάτευσης. Σε αυτή τη βάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί τώρα να αρχίσει επίσημες διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά το Γιβραλτάρ.

Στόχος των διαπραγματεύσεων είναι η σύναψη ευρείας και ισορροπημένης συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά το Γιβραλτάρ, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης γεωγραφικής κατάστασης και των ιδιαιτεροτήτων του Γιβραλτάρ.

Ιστορικό

Το Γιβραλτάρ δεν συμπεριλήφθηκε στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας που συνήφθη μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου στα τέλη του 2020.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με πιθανό πλαίσιο συμφωνίας για το Γιβραλτάρ. Βάσει της συμφωνίας αυτής, η Ισπανία κάλεσε την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια τέτοια συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ.

Στις 20 Ιουλίου 2021, η Επιτροπή υπέβαλε σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά το Γιβραλτάρ και για διαπραγματευτικές οδηγίες.

Η προβλεπόμενη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά το Γιβραλτάρ δεν θα πρέπει να θίγει τα θέματα κυριαρχίας και δικαιοδοσίας.