Σημαντική ανακοίνωση για τη λειτουργία της Αρχής Προσφυγών

0

Ανακοίνωση του υπουργείου Μεταναστευτικής πολιτικής για τους πληρεξούσιους δικηγόρους:

Από τη Δευτέρα 18.05.2020, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι που εκπροσωπούν προσφεύγοντες παρακαλούνται να καταθέτουν ηλεκτρονικά οποιοδήποτε αίτημα, το οποίο θα αποστέλλεται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

appealsauthority@asylum.migration.gov.gr

Σχόλια