ΣτΕ: Ανακοίνωση για εκθέσεις έδρας

0
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
      ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2021

Ενημερώνονται οι κ.κ. πληρεξούσιοι ότι από την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου οι εισηγήσεις έδρας για τις υποθέσεις που έχουν δηλωθεί προς συζήτηση θα αναρτώνται στην βάση δεδομένων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η πρόσβαση στις εισηγήσεις θα γίνεται με την χρήση των κωδικών παρακολούθησης, μέσω της υπηρεσίας «Παρακολούθηση υπόθεσης» της ιστοσελίδας του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.- Δ.Δ.
Υπενθυμίζεται ότι ο κωδικός παρακολούθησης χορηγείται από την Γραμματεία του αρμόδιου Τμήματος και αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπογράφοντος δικηγόρου.
Παράκληση, προς αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, να γίνεται στο εξής χρήση της παραπάνω δυνατότητας από τους ενδιαφερομένους.-“