ΣτΕ: Αναστολή λειτουργίας του Δικαστηρίου την 25η και 26η Ιανουαρίου 2022

0
Κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης (https://www.ministryofjustice.gr/?p=8266) την Τρίτη 25η και Τετάρτη 26η Ιανουαρίου 2022 αναστέλλονται οι εργασίες του Δικαστηρίου λόγω των καιρικών συνθηκών. Κατ’ εξαίρεση, θα είναι δυνατή η εξέταση από 12:00 των επειγουσών αιτήσεων προσωρινών διαταγών. Οι ανωτέρω ημερομηνίες λογίζονται κατά πάντα ως αργίες, οι δε προθεσμίες που λήγουν κατ’ αυτές παρατείνονται μέχρι την επόμενη εργάσιμη μέρα (27.1.2022).
Ειδικώς, οι δηλώσεις του άρθρου 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 περί παράστασης των διαδίκων χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο για τις υποθέσεις που συζητούνται στις 27.1.2022 είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι τις 14:00 της ημερομηνίας αυτής.
Δημήτριος Σκαλτσούνης