ΣτΕ: Διαθεσιμότητα ΟΣΔΔΥΔΔ, την Τετάρτη 2/2

0
Λόγω εργασιών συντήρησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥΔΔ), την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022 από 14:00 έως και 18:00 δεν θα είναι διαθέσιμο το σύνολο των υπηρεσιών του μέσω του portal (www.adjustice.gr).