ΣτΕ: Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών

0

Στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών δαπανών το Συμβούλιο της Επικρατείας, ως Φορέας που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπέβαλε με ενέργειες του Τμήματος Οικονομικού τα πρώτα πανελλαδικώς δικαιολογητικά δαπάνης με πραγματικά δεδομένα στο παραγωγικό περιβάλλον του συστήματος ΗΔΔ την 1η Οκτωβρίου 2021.