ΣτΕ: Μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού από τις 16 Σεπτεμβρίου

0

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021

Σύμφωνα με τις ισχύουσες πρόσφατες ρυθμίσεις, από τις 16 Σεπτεμβρίου η είσοδος στο κατάστημα του Συμβουλίου της Επικρατείας θα γίνεται μόνο με την επίδειξη:

α) πιστοποιητικού εμβολιασμού ή β) πιστοποιητικού νόσησης ή γ) βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για τον κορωνοϊό covid-19 με την μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός 72 ωρών πριν από την είσοδο είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού covid-19 εντός 48 ωρών πριν από την είσοδο. Οι υποχρεώσεις αυτές καταλαμβάνουν άτομα 12 ετών και άνω.

Τα πιστοποιητικά αυτά, καθώς και η δήλωση αποτελέσματος self test, επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής στην είσοδο του Δικαστηρίου στο εξουσιοδοτημένο για την διενέργεια του ελέγχου προσωπικό.

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, αρκεί η επίδειξη δήλωσης αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου που έχει διενεργηθεί 24 ώρες πριν από την είσοδο στο Δικαστήριο στην περίπτωση καταθέσεως αιτήσεως προσωρινής δικαστικής προστασίας με αίτημα προσωρινής διαταγής.

Στους μη εφοδιασμένους με το κατάλληλο πιστοποιητικό δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η τήρηση των μέτρων ασφαλείας, σύμφωνα με την οίκ. 295/2021 απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σχόλια