ΣτΕ: Παράταση προθεσμιών λόγω κακοκαιρίας

0

Με δεδομένο ότι η σημερινή ημέρα (15 Οκτωβρίου) λογίζεται κατά πάντα ως αργία, οι προθεσμίες που λήγουν σήμερα παρατείνονται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή τη Δευτέρα 18.10.2021.
Ειδικώς οι δηλώσεις του άρθρου 33 παρ. 6 του πδ 18/1989 περί παράστασης των διαδίκων χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο για τις υποθέσεις που συζητούνται στις 18.10.2021 μπορεί να υποβληθούν μέχρι τις 14:00 της ημέρας αυτής.-