ΣτΕ: Πράξη Προέδρου για τη είσοδο και λειτουργία του Δικαστηρίου

0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ.: οίκ. 298
O Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
΄Εχοντας υπ’ όψιν :
το άρθρο πρώτο παρ. 1 στοιχ.3 της υπ’αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.60400/3-10-2021 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής ΄Αμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργό
.
Αποφασίζουμε
1) Κατά την είσοδο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι δικηγόροι και οι πολίτες υποχρεούνται να επιδεικνύουν, είτε σε έγχαρτη μορφή, είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής:
α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 ή
β) πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 ή
γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου (μοριακού τεστ), που έχει διενεργηθεί 72 ώρες πριν την είσοδο ή rapid test, που έχει διενεργηθεί 48 ώρες πριν την είσοδο.
Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν ανηλίκους από 12 ετών και άνω.
Οι ανήλικοι από τεσσάρων έως και έντεκα ετών δύνανται να προσκομίζουν self-test τελευταίου εικοσιτετραώρου.
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, αρκεί η επίδειξη self-test, που έχει διενεργηθεί το τελευταίο εικοσιτετράωρο, πριν την είσοδο των δικηγόρων για κατάθεση αίτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας με αίτημα προσωρινής διαταγής.
2) Την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου
στους δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους, φύλακες και αστυνομικούς εντός των χώρων του δικαστηρίου.
3) Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η χρήση απολυμαντικού σε κάθε εισερχόμενο στο Δικαστήριο ευθύς μετά την είσοδο. Το απολυμαντικό είναι διαθέσιμο σε όλους τους χώρους του Δικαστηρίου.
4 Κάθε εισερχόμενος στο Δικαστήριο οφείλει να τηρεί απόσταση τουλάχιστον 1.5 μέτρου από οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο, δικαστικό λειτουργό, δικαστικό υπάλληλο, δικηγόρο ή διάδικο. Η απόσταση αυτή θα τηρείται ειδικότερα και κατά την είσοδο και παραμονή στις αίθουσες συνεδριάσεων.
5) Στην αίθουσα διασκέψεων της Δικαστικής Ολομελείας κατά τη συζήτηση αιτήσεων αναστολής επιτρέπεται η είσοδος έως είκοσι ατόμων (πληρεξούσιοι δικηγόροι και διάδικοι).
Στην Α αίθουσα συνεδριάσεων του Δικαστηρίου επιτρέπεται η είσοδος έως πενήντα ατόμων (πληρεξούσιοι δικηγόροι και διάδικοι) και
στην Β΄αίθουσα συνεδριάσεων επιτρέπεται η είσοδος  έως τριάντα ατόμων (πληρεξούσιοι δικηγόροι και διάδικοι).
6) Απαγορεύεται η ταυτόχρονη είσοδος πλέον του ενός δικηγόρου ή διαδίκου σε κάθε Γραμματεία. Παρακαλούνται οι εκτός Γραμματείας τυχόν αναμένοντες να τηρούν τη σειρά προτεραιότητος αλλά και την εν λόγω απόσταση.
7) Η απόσταση αυτή τηρείται και για την προσέγγιση του επιμελητή έδρας εντός της αίθουσας του ακροατηρίου. Παρακαλούνται οι τυχόν πλείονες αναμένοντες να τηρούν τη σειρά προτεραιότητος αλλά και την εν λόγω απόσταση.
7) Ο εκάστοτε προεδρεύων κατά την εκδίκαση  υποθέσεων στο ακροατήριο είναι αρμόδιος για την προσήκουσα διάταξη, σε επαρκή αραίωση, των δικαστών στην έδρα. Επί ολιγομελών σχηματισμών, είναι ενδεδειγμένο στην αίθουσα συνεδριάσεων Α΄, η οποία πρέπει κατά προτεραιότητα να χρησιμοποιείται, να διατάσσονται  οι δικαστές, εκτός από την αραίωση, και σε διαφορετικές σειρές της έδρας. Επίσης,
8) Σημειώνεται ότι διεξάγεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα απολύμανση των χώρων του Δικαστηρίου.
Δημήτριος Σκαλτσούνης