spot_img
ΑρχικήLaw NewsΣτΕ: Προδικαστικό ερώτημα σχετικά με την εισαγωγή αθλητών στα ΑΕΙ, 2019-2020

ΣτΕ: Προδικαστικό ερώτημα σχετικά με την εισαγωγή αθλητών στα ΑΕΙ, 2019-2020

Κύρωση πινάκων εισαγομένων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την κατηγορία των αθλητών, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47-49
ΑΘΗΝΑ 105-64
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
————— Παράκληση στην απάντηση να αναφέρεται ο αριθμός της καταθέσεως και το όνομα του βοηθού εισηγητή εφόσον αναγράφεται τούτο.
Αριθ. καταθέσεως: Ε 2308/2021 Βοηθός Εισηγητής: Κ. Χριστόπουλος
 
Ο Πρόεδρος
του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ενόψει: α) της κατάθεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αίτησης ακύρωσης της Φ.153/177037/12.11.2019 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κύρωση πινάκων εισαγομένων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την κατηγορία των αθλητών, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020» και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης και β) της εκδοθείσας επί της αίτησης αυτής 1250/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία διατυπώνονται κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3900/2010, τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα: «1) το ζήτημα της συνταγματικότητας των διατάξεων που προβλέπουν την ευνοϊκή μεταχείριση των διακριθέντων αθλητών και 2) το ζήτημα του εάν έχουν έννομο συμφέρον να ασκήσουν αίτηση ακυρώσεως, στρεφόμενη κατά της εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποψηφίων της κατηγορίας των διακεκριμένων αθλητών, συνυποψήφιοι με μεγαλύτερο αριθμό μορίων από αυτόν που συγκέντρωσαν οι αθλητές», εισάγει την πιο πάνω αίτηση, στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου,  σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2  εδ.  γ’ (όπως ισχύει), 20 και 21 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), λόγω της σπουδαιότητάς της.

Ορίζει δικάσιμο την 4η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. και εισηγήτρια την Σύμβουλο  Σταυρούλα Κτιστάκη.

 

Παραγγέλλει να ανακοινωθεί η δικογραφία στην εισηγήτρια και να κοινοποιηθεί αντίγραφο της πράξης αυτής: 1) στην ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με την παράκληση να διαβιβάσει τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη δικάσιμο στην εισηγήτρια, απευθείας όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα και συνοπτική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας και 2) στον δικηγόρο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ, ως πληρεξούσιο της αιτούσας.

Παραγγέλλει τη δημοσίευση της πράξης αυτής στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.
Αθήνα,   19/10/2021
Ο Πρόεδρος               Η Γραμματέας
Δημήτριος Σκαλτσούνης         Ελένη Γκίκα
 Κοινοποίηση:
1) Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
(προκειμένου να μεριμνήσει για τη γνωστοποίηση της πράξης στα Διοικητικά  Δικαστήρια της Χώρας)
2) Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο
Αθήνα, 19/10/2021
Η Γραμματέας
Ειρήνη Κανάκη

Lawjobs