ΣτΕ: Συζήτηση υποθέσεων σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/2021 (ΦΕΚ Β-534)

0
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2021
Σύμφωνα με τις διατάξεις της  Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως  Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147 (Β’ 534/10-2-2021), μέχρι την 1η Μαρτίου και ώρα 06:00, στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί δήλωση παράστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 και στην παρ. 2 του άρθρου 157 του ν. 4764/2020.
Επίσης, εξετάζονται αιτήματα εκδόσεως προσωρινής διαταγής και επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής προστασίας.

Σχόλια