Στη Βουλή η Ετήσια Έκθεση 2019 για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

0

Την Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2019 υπέβαλε στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), καθηγητής Περικλής Μήτκας.

Η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία για την εξέλιξη των ελληνικών πανεπιστημίων το έτος που πέρασε, αποτελέσματα και συμπεράσματα από τις αλλαγές που επήλθαν στον χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης, συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με άλλες χώρες, ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές, καθώς και προτάσεις για τη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ο Πρόεδρος της Βουλής ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τα στελέχη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης για τη μεθοδική, αναλυτική και συγκροτημένη εργασία τους, επισημαίνοντας ότι η Έκθεση θα διαβιβαστεί στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων προκειμένου οι βουλευτές μέλη της να μελετήσουν το περιεχόμενό της.