Στη Βουλή ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Εισάγεται 12ψήφιος Προσωπικός Αριθμός Πολιτών για τις συναλλαγές με το δημόσιο

0

Κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το σχέδιο νόμου με τίτλο:

“Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.”

Το νομοσχέδιο στο οποίο προβλέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο [ Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης ], το θεσμικό πλαίσιο για τον συνολικό και ολοκληρωμένο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, θα εξεταστεί καταρχήν από την Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Για την Αιτιολογική Έκθεση πατήστε εδώ

Σχόλια