Στη Βουλή ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Εισάγεται 12ψήφιος Προσωπικός Αριθμός Πολιτών για τις συναλλαγές με το δημόσιο

0

Κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το σχέδιο νόμου με τίτλο:

“Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.”

Το νομοσχέδιο στο οποίο προβλέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο [ Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης ], το θεσμικό πλαίσιο για τον συνολικό και ολοκληρωμένο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, θα εξεταστεί καταρχήν από την Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Για την Αιτιολογική Έκθεση πατήστε εδώ