Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκθεση 2020 του Συνηγόρου του Πολίτη

0

Στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, υποβλήθηκε σήμερα το μεσημέρι η Ετήσια Έκθεση για το 2020 της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη από τον Συνήγορο του Πολίτη κ. Ανδρέα Ποττάκη.

Η Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής αποτελεί τον καθρέφτη της λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη και κωδικοποιεί τα προβλήματα κακοδιοίκησης, όπως προκύπτουν από τις αναφορές των πολιτών/κατοίκων απ’ όλη τη χώρα.

Για το 2020, υποβλήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη 18.491 αναφορές. Όπως σημείωσε ο κ. Ποττάκης, ο αριθμός είναι ο υψηλότερος από την ίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής και επιβεβαιώνει την ανοδική τάση που καταγράφεται ως προς την υποβολή αναφορών για τα τελευταία πέντε έτη.

Μάλιστα, η ποσοστιαία διαφορά της αύξησης των αναφορών που υποβλήθηκαν το έτος 2020, αγγίζει το 9%, σε σχέση με τον αριθμό των αναφορών του περασμένου έτους 2019. Η σημαντική αύξηση που παρατηρείται, κατά το τελευταίο ειδικά έτος, μπορεί να αποδοθεί, σε σημαντικό βαθμό, στην εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της στις συναλλαγές των πολιτών με τη Διοίκηση.